Samtalsterapi i Mälardalen utgår från följande terapiformer:


1-omPsykosyntes är en holistisk terapiform med utgångspunkt från Simon Freud teorier. Psykosyntesen utgår från det som fungerar bra i livet. Grundtanken i psykosyntes är att för att må riktigt bra behöver både kropp och själ vara i harmoni. I terapirummet arbetar vi med konkreta insiktsfulla övningar och praktiskt arbete varvat med reflekterande samtal (för mer information se www.psykosyntesförbundet.se)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till att man inte mår bra.

Acceptance and Commitment Therapy  (ACT) är en del av den så kallade tredje vågens beteendeterapi. ACT hjälper dig att komma fram till vad som verkligen räknas i det stora hela för dig. Vad är det som innerst inne betyder något för dig? Vem vill du vara och vad vill du göra med ditt liv? Vilka värden är viktiga i ditt liv? Då du i terapin kommit fram till detta använder du dessa värden till att vägleda, motivera och inspirera till förändringar i ditt beteende.

Family-Lab är en internationell utbildningsorganisation grundad av den danske barnpsykologen Jesper Juul. Familjehandledaren arbetar för ökad relationskompetens och för att bygga trygga och utvecklande gemenskaper mellan barn och vuxna. Med synsättet att alla barn är ”kompetenta” arbetar man i handledningen med ledorden integritet,

Går du runt med obalans och en alltför tung ryggsäck?

Går du runt med obalans och en alltför tung ryggsäck?

 

Vanliga anledningar till att söka terapi:

LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR

 • sitta fast i ett mönster som du inte kan bryta
 • sakna livsglädje
 • vilja våga stå upp för dig själv och det du tror på
 • ha svårt att säga nej/ja
 • osäker på vad du egentligen innerst inne vill
 • viktförändring (hos oss enligt ACT eller KBT-Stahremetoden)

MEDBEROENDE

 • Jag har svårt att skilja på egna och andras behov och känslor
 • Jag har problem med att sätta gränser
 • Jag har svårt att stå ut med att andra inte är nöjda och glada
 • Jag är rädd för att säga vad jag tycker och tänker

DEPRESSION/ÅNGEST/FOBIER

ÖVRIGT

 • problem med kollegor eller chefer
 • är nyfiken på dig själv, vem är jag
 • ofta stressad och behöver hjälp med stresshantering
 • skaffar bekräftelse genom att prestera och vara duktig
 • svårt att sätta gränser
 • ditt värde ligger i vad andra tycker om dig
 • intimitetsproblem/ problem med sexualitet
 • svårt att uttrycka vad du känner/tycker
 • är inte i kontakt med dina känslor
 • tankestyrd
 • uppvuxen eller lever nu i en familj med drogproblem
 • alkohol eller drogproblem
 • uppvuxen i en familj med depression eller psykisk sjukdom
 • saknat support eller kärlek under din uppväxt
 • ofta har känslor av skuld, skam och rädslor som tynger och hindrar