Lena Hellman

img2

Samtalsterapeut, sorgbearbetare, familjehandledare och gruppledare Ersta vändpunkt

Att gå i terapi är att utforska sig själv, sina känslor, tankar och behov. Min drivkraft är att hjälpa människor. Jag är prestigelös och hos mig finns inga prestationskrav.

”Innan du möter andra måste du ha mött dig själv”. Under min 4-åriga utbildning på Humanova gick jag själv i egenterapi (minimum 100 timmar).

Jag går regelbundet i handledning och fördjupar min kunskap inom mitt verksamhetsområde. De senaste utbildningar jag gått är att bli Sorgbearbetare och inom Family-Lab (där jag handleder föräldrar i olika konstellationer samt leder kurser och seminarier) och på Ersta vändpunkt (där jag leder grupper för anhöriga till alkohol och drogberoende).

Som terapeut har jag tystnadsplikt, se Humanovas etiska regler.

  • Sorgbearbetare (sorg.se)
  • Förskollärare
  • Samtalscoach
  • Samtalsterapeut steg 1 med integrativ psykoterapi
  • Familje- och seminariehandledare
  • Ersta Vändpunkt, Gruppledarutbildning
  • NonViolent Communication –Empatisk
  • Kommunikation Motiverande samtal (MI)

Varmt välkommen att höra av er till mig.

Tel: 072-1744572