Specialerbjudande för sorgbearbetningskurs med start den 12 september.

Sista anmälningsdag 29 augusti

• Kurslängd: 8 veckor

• Omfattning: 1 träff /vecka. Ca 2 timmar per gång.

• Samt cirka 1 – 2 timmar för hemuppgifter per gång.

• Kursledare: Lena Hellman 0721-74 45 72, Therese Edmark 070-7413272

• Plats: Hospitalsgatan 11 i Strängnäs

• Avgift: 4 900 kronor inkl moms (exkl moms för företag). Arbetsmaterial ingår. Sorgbearbetningsbok 230 kr tillkommer.

• Programmet för SorgbearbetningTM är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

Kursbeskrivning

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga kurstillfällen har följande upplägg. Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande.

I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften. Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.